Moja priča                    Naše akcije          Humano zaveštanje          Časopis Renalis                Forum

                                       

 

TRANSPLANTACIJA KOD DECE


 

Transplantacija je najbolja terapija za sve pacijente sa zadnjim stadijumom bubrežne bolesti, pogotovu za decu dajući im drugu šansu da odrastu kao ljudska bića. Ona im omogućava nesmetan rast i razvoj.

Zdrav bubreg deca mogu dobiti od živog davaoca ( to je uglavnom  srodnik - roditelj ili  bliski rođak) ili  od kadavera ( moždano mrtve osobe). Ako dete ne može da dobije bubreg od rođaka onda se  stavlja na listu čekanja za transplantaciju. Kada se pojavi bubreg od kadavera presudni kriterijum za dobijanje organa je test podudarnosti kojim se utvrđuje da li se poklapa tkivo davaoca sa tkivom primaoca organa.

Detetu se može presaditi bubreg  već u uzrastu od 2 godine.

Po obavljenoj transplantaciji dete mora da uzima brojne lekove koji pomažu da njegov organizam prihvati tuđi organ. Zato je važno da  bude kompletno zdravo pred transplantaciju. Vremenom se terapija svodi na nekolicinu neophodnih lekova koji omogućavaju normalan rad presađenog bubrega. Lekovi kojima je zadatak da zavaraju imuni sistem  da ne bi odbacio novi organ nazivaju se imunosupresivi.

Posttransplantacioni period je stresan kako za dete tako i za porodicu. Prvo se pojavljuju fizički efekti imunosupresivne terapije - povećanje telesne  težine i pojačana maljavost. Zatim dete ne može odmah da jede i pije ono što želi, mora da pije mnogo vode, uzima brojnu terapiju tačno u minut, meri koliko je popilo i izmokrilo, često proverava krvni pritisak... Potrebe za boravkom u bolnici su češće. Zato deca i roditelji mogu pokazivati  razočarenje i sumnju u opravdanost operacije. Međutim, ovaj period kod većine pacijenata traje kratko i zavisi koliko je organizmu potrebno da se prilagodi novom organu. Opšti utisak većine malih i onih malo starijih pacijenata je da su tek posle transplantacije počeli da uživaju u svakodnevnom životu.  


Slika NKF- kidney transplantation in children
 

 

     

                       

 

Pokrovitelji udruženja

   

     Rotary club Zemun 

 


 

  

   Cryo-Save Group N.V. 

 

Pokrovitelj sajta

Obični ljudi su heroji

                   

        Mnogi obični ljudi svakog dana postaju heroji tako što potpišu donor kartice.                                          Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-06-14 22:42:24