Moja priča                    Naše akcije          Humano zaveštanje          Časopis Renalis                Forum

                                       

“Svezaosmeh”
 

Udruženje “Sve za osmeh” je organizacija koja se bavi problemima dece hroničnih bubrežnih bolesnika To su uglavnom ona koja su na programu hronične hemodijalize i deca sa transplantiranim bubregom. Ka ostvarenju tog cilja sarađujemo sa nadležnim doktorima iz Univerzitetske dečje klinike, Instituta za majku i dete “Dr Vukan Čupić” i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije (saradnja u vezi promocije donor kartica).


Inicijativa za osnivanje udruženja „Sve za osmeh“ potekla je od roditelja koji su svakodnevno dovodili decu na odeljenje dijalize i transplantacije u Univerzitetsku dečju kliniku iz Beograda (jedini specijalizovani centar za dečiju dijalizu i transplantaciju u Srbiji). Razmenjujući iskustva i informacije došli smo na ideju da bismo udruživanjem mogli da rešavamo probleme i skrenemo pažnju javnosti i državnih institucija na nas. Udruženje je nedobitno, na bazi besplatnog učlanjenja.


Bolest bubrega je ozbiljna hronična bolest koja iz korena menja živote dece i njihovih porodica. Udruženje prevashodno služi kao servis pomoći i podrške ovim porodicama. 

Sledeća, ali ne manje važna oblast delovanja udruženja je promocija transplantacije organa. Članovi udruženja ličnim primerom ukazuju koliko je bitna transplantacija organa jer omogućava deci da ravnopravno odrastaju uz vršnjake.


Poslednjih godina broj dece kojima je presađen bubreg je znatno povećan, a transplantacija bubrega je postala uobičajen metod lečenja dece sa poslednjim stadijumom bubrežne bolesti. ”Sve za osmeh” pomaže roditeljima i deci da se prilagode novim okolnostima u bolesti.

            

 
               

Pokrovitelji udruženja

   

     Rotary club Zemun 

 


 

  

   Cryo-Save Group N.V. 

 

Pokrovitelj sajta

Obični ljudi su heroji

                   

        Mnogi obični ljudi svakog dana postaju heroji tako što potpišu donor kartice.                                          Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-04-20 11:16:16